Iso

Systém managementu jakosti společnosti Projekt 2010, s.r.o. je vybudován, zaveden a certifikován dle norem ČSN EN ISO 9001 – 2009, ČSN EN ISO 14001 – 2005, ČSN OHSAS 18001-2008 pro oblasti projektování v investiční výstavbě, pozemní a inženýrské stavitelství a investorské a inženýrské činnosti.

Systém jakosti zahrnuje všechny fáze činností ve společnosti:

  • posouzení poptávky od zákazníka a zpracování nabídky
  • přezkoumání a uzavření obchodní smlouvy se zákazníkem
  • zpracování projektové dokumentace ve všech projekčních stupních (studie, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentaci stavby, projekt skutečného provedení stavby, autorský dozor, stavební dozor, projednávání dokumentace s investory a dotčenými orgány vnitřní a veřejné správy).
  • polní geotechnické zkoušky

 

Funkčnost a účinnost systému managementu jakosti je prověřována pravidelnými recertifikačními audity certifikační společnosti Best Quality, s.r.o.

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.