Představení společnosti

Projekt 2010, s r.o. se zabývá projektováním v investiční výstavbě. Své služby nabízí v širokém spektru, které zahrnuje následující okruhy činnosti:

 • zpracování zadávací dokumentace pro obchodní soutěže
 • poradenství v investiční výstavbě
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • spolupráce při přípravě dodavatelských smluv v technické i komerční části
 • práce na výběru staveniště včetně spolupráce s katastrálními úřady při stanovení vlastnických poměrů a při zpracování podkladové dokumentace pro začlenění objektů do katastrálních map
 • vypracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí, případně spolupráce při jeho získání
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení a zajištění stavebního povolení, případně spolupráce při jeho získání
 • vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • koordinace projektových a inženýrských činností
 • autorský dozor při zpracování výrobní dokumentace včetně řízení jakosti dodávek
 • autorský dozor ve fázi výstavby až do fáze individuálních zkoušek, garančních zkoušek, uvádění do provozu a předání díla
 • zajištění stavebního dozoru investora až do vydání kolaudačního rozhodnutí
 • speciální expertízy zaměřené na klíčové problémy staveb (studie vlivu stavby na životní prostředí, akustické expertízy, výpočty tepelných ztrát, optimalizace potrubních rozvodů apod.)
 • obchodní a zprostředkovatelská činnost
Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.