Vodohospodářské stavby

Název stavby: Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko –
I., II., III. a IV. etapa
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DUR, DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 172,4 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2010 – 2014
Název stavby: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Investiční náklady: 254,5 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava
SO 218 – Kolektor, km 3,925
SO 351 – Přeložka vodovodu OOV v km 0,690
SO 352 – Přeložka vodovodu OOV v km 1,035
SO 353 – Ochrana vodovodu OOV pod silnicí III/46613
SO 354 – Přeložka vodovodu OOV v km 9,210
SO 355 – Přeložka vodovodu OOV v km 9,215
Investor: SHB, akciová společnost
Stupeň: DPS, AD
Investiční náklady: 42,5 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DUR, DSP, DPS
Investiční náklady: 91 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: Dostavba plošné kanalizace Ostrava
Kanalizace splašková Plesná
Kanalizace Krásné Pole, II. Etapa
Investor: Statutární město Ostrava
Objednatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Ostrava
Stupeň: DSP, TD, AD
Investiční náklady: 404 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009
Název stavby: Investiční příprava PZ Mošnov – kanalizace, vodovod, HTÚ
Investor: STASPO spol. s r.o.
Stupeň: DPS
Investiční náklady: 121 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2008 – 2010
Název stavby: Kanalizace Kunčice a Kunčičky
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP
Investiční náklady: 336 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2008 – 2014
Název stavby: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Investiční náklady: 120 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2006 – 2013
Název stavby: CTPark OSTRAVA – Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová – splašková kanalizace, dešťová kanalizace, kanalizace zaolejována, vodovod, retenční nádrž
Investor: CTP INVEST, spol. s r.o.
Stupeň: DSP, TD
Investiční náklady: 205 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2006 – 2014
Název stavby: KIA MOTORS SLOVAKIA Car Assembly Plant – dešťová kanalizace, vsakovací systém
Investor: KIA MOTORS
Stupeň: DSP, RDS
Investiční náklady: 250 mil. Sk bez DPH
Rok vyprojektování: 2005 – 2006
Název stavby: Dálnice D47, stavba D47091/1 Hrušov – Bohumín
- Přeložka přívodních kanálů vody 2x DN1000 pro ČS OKK
- úpravy stávajících kanalizací
- rekonstrukce kanalizace ul. Bohumínská
Investor: ŘSD ČR
Objednatel: HBH Projekt s. r. o.
Stupeň: RDS
Rok vyprojektování: 2003
Název stavby: Dálnice D47, stavba D4708.2 Ostrava
- přeložka obtoku sběrače D
- dešťová kanalizace dálnice u MÚK Severní spoj
- dešťová kanalizace dálnice u ŮČOV
- dešťová kanalizace ul. Rudná, ul. Slovenská
- přeložky kanalizace u MÚK Rudná
- úprava inženýrských sítí pod rampou k SSÚD
Investor: ŘSD ČR
Objednatel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Stupeň: RDS
Rok vyprojektování: 2001, 2003
Název stavby: Projektová dokumentace – řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
Investor: Obec Velká Polom
Stupeň: DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 253,5 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2016 – 2017
Název stavby: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP + DPS, AD
Investiční náklady: 118,6 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2006 – 2017
Název stavby: Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP + DPS, AD
Investiční náklady: 20,29 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2017 – 2018
Název stavby: Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DPS
Investiční náklady: 231 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2018
Název stavby: Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO)
Investor: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP + DPS
Investiční náklady: 69,78 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2017 – 2018
Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.