Vodohospodářské stavby

 

VODÁRENSTVÍ:

 

Název stavby:                   Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží

Stavebník:                          Statutární město Ostrava

Stupeň:                                DSP, DPS

Rok vyprojektování:       2019

 

Název stavby:                   Odkyselovací stanice Jakubčovice – rekonstrukce technologie

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DUR, DSP, DPS

Rok vyprojektování:       2019

 

Název stavby:                   Přivaděč Krásné Pole – Karviná, zajištění ocelové konstrukce mostu přes

Odru v Antošovicích

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DSP+DPS

Rok vyprojektování:       2019

 

Název stavby:                   Vodojem Fulnek 2 x 750 m3 – sanace objektu

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DPS

Rok vyprojektování:       2019

 

 

Název stavby:                   Rozšíření vodovodní sítě v části obce Zátiší u Ostravy

Stavebník:                          Obec Horní Lhota

Stupeň:                                DUR, DSP, DPS

Rok vyprojektování:       2018

 

 

Název stavby:                   Automatická tlaková stanice 60 l/s v areálu společnosti Tatra

Stavebník:                          TATRA TRUCKS, a.s.

Stupeň:                                DPS

Rok vyprojektování:       2017

 

Název stavby:                   ČS a VDJ Spálov 250 m3, rekonstrukce objektu

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DUR, DSP, DPS

Rok vyprojektování:       2016

 

Název stavby:                   VODOJEM MOŠNOV 2 x 400 m3, rekonstrukce objektu

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DSP, DPS

Rok vyprojektování:       2015

 

Název stavby:                   Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Svinov

Stavebník:                          Statutární město Ostrava

Stupeň:                                DUR, DSP, DPS

Investiční náklady            120 mil. Kč bez DPH

Rok vyprojektování:       2013

STOKOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:

 

Název stavby:                   Doplnění měření odlehčovaných vod na ČOV

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DUR, DSP, DPS

Rok vyprojektování:       2020

 

Název stavby:                   Úprava tlakové kanalizace AUTOKOLA MAXION

Stavebník:                          Maxion Wheels Czech, s.r.o.

Stupeň:                                DPS

Rok vyprojektování:       2019

 

Název stavby:                   Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace Žabeň

Stavebník:                          Statutární město Ostrava

Stupeň:                                DUR, DSP+DPS

Investiční náklady            20,3 mil. Kč bez DPH

Rok vyprojektování:       2018

 

Název stavby:                   Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO)

Stavebník:                          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Stupeň:                                DUR, DSP+DPS

Investiční náklady            69,8 mil. Kč

Rok vyprojektování:       2018

 

Název stavby:                   Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom

Stavebník:                          Obec Velká Polom

Stupeň:                                DUR, DSP+DPS

Investiční náklady            253,5 mil. Kč

Rok vyprojektování:       2017

 

Název stavby:                   Kanalizace Kunčice a Kunčičky

Stavebník:                          Statutární město Ostrava

Stupeň:                                DUR, DSP

Investiční náklady            336 mil. Kč

Rok vyprojektování:       2016-2017

 

Název stavby:                   Intenzifikace ČOV Slavkov

Stavebník:                          Obec Slavkov

Stupeň:                                DSP, DPS, AD

Investiční náklady            46 mil. Kč

Rok vyprojektování:       2017

Název stavby:                   Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko

– I., II., III. a IV. etapa

Stavebník:                          Statutární Ostrava

Stupeň:                                DUR, DSP, DPS, AD

Investiční náklady            254,5 mil. Kč bez DPH

Rok vyprojektování:       2014

 

PRŮMYSLOVÁ INFRASTRUKTURA, PŘELOŽKY SÍTÍ PRO INFRASTRUKTURU:

 

Název stavby:                   Lokalita Zárubek – vnější sítě

Stavebník:                          Asental Land, s.r.o.

Stupeň:                                DUR-DSP

Rok vyprojektování:       2020

 

Název stavby:                   D48 Frýdek – Místek, obchvat – I. etapa, a D56 Frýdek – Místek – připojení

na D48

Stavebník:                          Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stupeň:                                DPS

Rok vyprojektování:       2019

Název stavby:                   Příprava území v lokalitě „Nad Barborou“

Stavebník:                          Asental Land, s.r.o.

Stupeň:                                DUR

Rok vyprojektování:       2017

 

Název stavby:                   CTPark OSTRAVA – Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová – splašková

kanalizace, dešťová kanalizace, kanalizace zaolejována, vodovod, retenční

nádrž

Stavebník:                          CTP INVEST, spol. s r.o.

Stupeň:                                DSP, TD

Investiční náklady            205 mil. Kč bez DPH

Rok vyprojektování:       2014

 

 

 

 

 

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.