Dopravní stavby

Název stavby: Prodloužená Ruská
Investor: VÍTKOVICE, a.s.
Stupeň: DÚR, DSP, DVZ, DPS, AD
Investiční náklady: 244,7 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2011 – 2015
Název stavby: Dolní oblast Vítkovice – parter – komunikace plochy
Investor: ARS VÍTKOVICE s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 41,2 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2010 – 2014
Název stavby: Ostrava – Trolejbusová trať na Hranečník
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Stupeň: DÚR, DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 78,9 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2010 – 2014
Název stavby: Terminál Hranečník
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DVZ, AD
Investiční náklady: 178,9 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2010 – 2014
Název stavby: Cyklotrasa podél řeky Olše
Cyklostezka propojující Bohumín a Karvinou
Investor: Svazek měst a obcí okresu Karviná
Stupeň: DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 58,5 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: I/11 Žilina – hr. SR/ČR, I/12 Svrčinovec – hr. SR/PR, odstránenie nevyhovujúcich parametrov cesty
Investor: Slovenská správa ciest
Stupeň: DSP, DVZ
Investiční náklady: 10,8 mil. EUR
Rok vyprojektování: 2011
Název stavby: Revitalizace náměstí Budovatelů
Komunikace, manipulační plochy, chodníky, parkoviště, VO, sadové úpravy
Investor: Statutární město Karviná
Stupeň: DÚR, DSP+RDS, AD
Investiční náklady: 33,3 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: Okolí Regionální knihovny Karviná
Komunikace, manipulační plochy, chodníky, parkoviště, přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu a horkovodu, VO, sadové úpravy
Investor: Statutární město Karviná
Stupeň: DÚR, DSP+RDS, AD
Investiční náklady: 37,5 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009 – 2012
Název stavby: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze
SO 02 – Rekultivace ploch před nádražní budovou – úpravy zpevněných ploch, parkovacích ploch, Rekonstrukce trolejbusové smyčky, Odkanalizování parkoviště, Přeložka trakčních stožárů DPO
SO 08 – Úpravy komunikací – Rekonstrukce + přeložky veřejného osvětlení
SO 09 – Prodloužení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů
Investor: SMO – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
Stupeň: DÚR, DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 65,5 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2008 – 2013
Název stavby: MÚK Místecká – Moravská (PD, IČ, AD)
Okružní křižovatky – západní, východní, přeložka VO
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP+RDS, AD
Investiční náklady: 37,9 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2008 – 2014
Název stavby: Nová Radnice – dopravní obslužnost jižní části (PD+AD)
Parkoviště u nové radnice, Komunikace a chodníky, Odvodnění zpevněných ploch, VO, Kamerový systém, Elektronické závory, Sadové úpravy
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP+RDS, AD
Investiční náklady: 16,4 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2008 – 2013
Název stavby: Průmyslová zóna Hrabová I. a II. etapa – Technická infrastruktura
Projektové práce staveb pozemních komunikací – páteřní infrastruktura, příjezdové komunikace a parkoviště pro haly O4, O5, O10, O13, O15, O16, O17, O18, O19, O20, O21, O22
Investor: K4, a.s., CTP Invest, spol. s r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Investiční náklady: cca 300 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2006 – 2014
Název stavby: KIA MOTORS SLOVAKIA Car Assembly Plant – komunikace, zpevněné plochy, železniční vlečka
Investor: KIA MOTORS
Stupeň: DSP, RDS
Investiční náklady: 480 mil. Sk
Rok vyprojektování: 2005 – 2006
Název stavby: Prodloužení tramvajové tratě v Ostravě k HM INTERSPAR
Investor: Ateliér A Brno, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, RDS
Investiční náklady: 57 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2005
Název stavby: Rekonstrukce ulice Nádražní v Ostravě
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 254,5 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2013 – 2015
Název stavby: Mimoúrovňová křižovatka Místecká – Moravská
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DPS
Investiční náklady: 45,6 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2014 – 2015
Název stavby: Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 77,76 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2010 – 2015
Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice – komunikace
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DPS, AD
Investiční náklady: 73,88 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2017

 

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.