ČOV

Název stavby: Projektová dokumentace – řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
Investor: Obec Velká Polom
Stupeň: DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 253,5 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2016 – 2017
Název stavby: Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP + DPS, AD
Investiční náklady: 20,29 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2017 – 2018
Název stavby: Rekonstrukce ČOV – Horní Žukov ul. Kótovská (U kaple)
Investor: Město Český Těšín
Stupeň: DSP, DPS
Investiční náklady: 1,878 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2017 – 2018
Název stavby: Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO)
Investor: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP + DPS
Investiční náklady: 69,78 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2017 – 2018
Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.