Občanské a průmyslové stavby

Název stavby: CPS a ÚO Šumperk
– demolice stávající a výstavba nové hasičské zbrojnice, vč. všech přípojek IS, parkoviště, úprava křižovatky
Investor: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Stupeň: DÚR. DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 127 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2014 – 2015
Název stavby: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt
– kompletní rekonstrukce objektu, vč. všech technických vedení, zateplení budovy, výměna oken, vestavba výtahů, rekonstrukce přípojek IS, parkoviště
Investor: Centrum sociálních služeb Hrabyně
Stupeň: DÚR. DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 40 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2014 – 2015
Název stavby:: Energetické úspory budov firmy TAWESCO Kopřivnice – objekty 410 a 414
– zateplení hal, střechy, výměna světlíků, rekonstrukce a přístavba kotelny, kompletní výměna rozvodů topení, nové osvětlení hal, plynovodní přípojky a regulační stanice
Investor: Tawesco s.r.o.
Stupeň: DÚR. DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 154 mil. Kč
Název stavby: Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava (PD+IČ+koordinátor BOZP)
Investor: Ostravská univerzita v Ostravě
Stupeň: DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 337,6 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: Revitalizace areálu kasáren Hranečník (PD+IČ+koordinátor BOZP)
Technická a výcviková základna bezpečnostních složek IZS (sklady, správní budovy, garáže, výcvikové plochy, IS)
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP, DVZ, AD
Investiční náklady: 281,7 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009 – 2014
Název stavby: Novostavba firmy THT Ostrava CZ, a.s. včetně výcvikového centra v areálu Letiště Mošnov (PD+IČ+koordinátor BOZP)
Investor: VAMOZ – servis, a.s.
Stupeň: DPS, AD
Investiční náklady: 50,6 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009
Název stavby: Úpravna vody Podhradí – rekonstrukce stropní konstrukce podhledů – hala filtrů, přístavby filtrů – kompletní rekonstrukce střechy (5300 m2)
Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Stupeň: JP, AD
Investiční náklady: 38,4 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2009 – 2013
Název stavby: Bytový komplex Slezská
Investor: Byty Slezská a.s.
Stupeň: DÚR, DSP, RDS
Investiční náklady: 294 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2006 – 2007
Název stavby: Dostavba MHC mládeže Buly Aréna – zájmové sdružení, IV. Centrum pohybových aktivit, SO 002 – Krytý plavecký areál
Investor: CENTROPROJEKT a.s.
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 63,2 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2006
Název stavby: Kryté sportoviště Ostrava – Dubina
Investor: ÚMOb Ostrava – Jih
Stupeň: DÚR, DSP, RDS
Investiční náklady: 83,3 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2003 – 2004
Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.