Průmyslové haly

Název stavby: Energetické úspory budov firmy TAWESCO Kopřivnice – objekty 410 a 414
– zateplení hal, střechy, výměna světlíků, rekonstrukce a přístavba kotelny, kompletní výměna rozvodů topení, nové osvětlení hal, plynovodní přípojky a regulační stanice
Investor: Tawesco s.r.o.
Stupeň: DÚR. DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 154 mil. Kč
Název stavby: Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava (PD+IČ+koordinátor BOZP)
Investor: Ostravská univerzita v Ostravě
Stupeň: DSP, DPS, AD
Investiční náklady: 337,6 mil. Kč
Název stavby: Revitalizace areálu kasáren Hranečník (PD+IČ+koordinátor BOZP)
Technická a výcviková základna bezpečnostních složek IZS (sklady, správní budovy, garáže, výcvikové plochy, IS)
Investor: Statutární město Ostrava
Stupeň: DÚR, DSP, DVZ, AD
Investiční náklady: 281,7 mil. Kč
Název stavby: Novostavba firmy THT Ostrava CZ, a.s. včetně výcvikového centra v areálu Letiště Mošnov (PD+IČ+koordinátor BOZP)
Investor: VAMOZ – servis, a.s.
Stupeň: DPS, AD
Investiční náklady: 50,6 mil. Kč
Název stavby: Skladovací hala Hrušov
Investor: PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, RDS
Investiční náklady: 57,7 mil. Kč
Název stavby: Logistické centrum DPD Depot 644 Ostrava
– skladištní budova, zpevněné plochy, inženýrské sítě, IČ
Investor: Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, RDS
Investiční náklady: 55 mil. Kč
Název stavby: Rozšíření autobusové provozovny Hranečník DP Ostrava a.s.
– přestavba bývalých kasáren pro skladovací a opravárenské účely autobusu MHD Ostrava
Investor: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Stupeň: DSP+RDS
Investiční náklady: 85,3 mil. Kč
Název stavby: Upravárenský a skladovací komplex v Kopřivnici
– komplex budov nacházející se v průmyslové zóně u města Kopřivnice, zpevněné plochy, přípojky IS a kompletní IČ
Investor: UnionOcel, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP
Investiční náklady: 193,8 mil. Kč
Název stavby: CTPark Ostrava
Investor: CTP Invest, spol. s r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Investiční náklady: 1 280 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2007 – 2015
Název stavby: CTPark Nový Jičín
Investor: CTP Invest, spol. s r.o.
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Investiční náklady: 460 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2008 – 2015
Název stavby: Nová výrobní hala v areálu společnosti Shape Steel a.s.
Investor: Shape Steel a.s.
Stupeň: DÚR, DSP + DPS
Rok vyprojektování: 2016 – 2018
Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.