Energetika

Název stavby: Zpracování a dodání projektové dokumentace pro potrubní technologickou část plynovodu pro plnicí stanici CNG
Investor: VÍTKOVICE Doprava, a.s.
Stupeň: DPS, AD
Rok vyprojektování: 2013 – 2014
Název stavby: Zpracování PD plnící stanice na zemní plyn – CNG
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Stupeň: DSP, AD
Projekční náklady: 275 tis. Kč. bez DPH
Rok vyprojektování: 2013 – 2014
Název stavby: Zpracování samostatných projektových dokumentací pro související stavby „Stavby pro realizaci průzkumného vrtu Ga-1“ a „Těžební systém důlního díla Gabriela“ v k.ú.Karviná-Doly
Investor: SMP Net, s.r.o.
Stupeň: DÚR, DSP+DPS, AD
Projekční náklady: 545 tis. Kč. bez DPH
Rok vyprojektování: 2013 – 2014
Název stavby: Rekonstrukce MS Ostrava – Krestova I. Etapa
Rekonstrukce MS Ostrava – Krestova II. Etapa
Rekonstrukce MS Ostrava – Krestova III. Etapa
Investor: SMP Net, s.r.o.
Stupeň: DSP+DPS, AD
Investiční náklady: 16,2 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2013 – 2014
Název stavby: Rekonstrukce NTL Ostrava, Na Svobodě, II. Etapa
Investor: SMP Net, s.r.o.
Stupeň: DSP+DPS, AD
Investiční náklady: 7 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2010 – 2011
Název stavby: Rekonstrukce NTL Ostrava, ul. Nádražní I. Část
Rekonstrukce NTL Ostrava, ul. Nádražní II. Část
Rekonstrukce NTL Ostrava, ul. Nádražní III. část
Investor: SMP Net, s.r.o.
Stupeň: DSP+DPS, AD
Investiční náklady: 17,4 mil. Kč bez DPH
Projekční náklady: 990 tis. Kč. bez DPH
Rok vyprojektování: 2010 – 2014
Název stavby: Rekosntrukce NTL Ostrava, ul. Halasova
Investor: SMP Net, s.r.o.
Stupeň: DSP+DPS, AD
Investiční náklady: 6,6 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2010 – 2011
Název stavby: Rekosntrukce NTL Ostrava, ul. Zengrova + 1
Investor: SMP Net, s.r.o.
Stupeň: DSP+DPS, AD
Investiční náklady: 3,6 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2010 – 2011
Název stavby: Trasa horkovodu pro obchodní středisko Hornbach, Ostrava-Jih
Investor: ČEZ, a.s.
Stupeň: DSP+DPS
Investiční náklady: 16,5 mil. Kč bez DPH
Projekční náklady: 535 tis. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009
Název stavby: Vyvedení tepelného výkonu z KGJ č. 1-3 do průmyslové zóny František v Horní Suché
Investor: Obec Horní Suchá
Stupeň: DSP+DPS
Investiční náklady: 17,4 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009
Název stavby: Oprava parovodu DN150 mezi elektrárnou Třebovice a IFT Pórobetonem
Investor: PÓROBETON Ostrava a.s.
Objednatel: GASCONTROL společnost s r.o.
Stupeň: DPS
Investiční náklady: 9,3 mil. Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2009
Název stavby: Silnice I/56 Ostrava-Prodloužená Místecká I. a II. Stavba
C 552 – Přípojka páry pro předávací stanici PS 466 (AUTOHELLER)
C 553 – Přípojka páry pro předávací stanici PS 341 (TEX)
C 554 – Přeložka stáv. parovodu DN500/200 na Cihelní ulici
C 555 – Přípojka páry pro předávací stanici PS 467 (DALFIN)
Investor: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Stupeň: DPS, DSPS
Projekční náklady: 594 513 Kč bez DPH
Rok vyprojektování: 2008
Název stavby: PD REKO MS Olomouc – Chválkovická + 5
Investor: RWE GasNet, s.r.o.
Stupeň: DPS, AD
Rok vyprojektování: 2016 – 2017
Název stavby: PD REKO MS OL Olomouc – Staškova + 2
Investor: RWE GasNet, s.r.o.
Stupeň: DPS, AD
Rok vyprojektování: 2016 – 2017
Název stavby: PD – Reko MS Ostrava – Najmanská + 1
Investor: RWE GasNet, s.r.o.
Stupeň: DPS, AD
Investiční náklady: 13,7 mil. Kč
Rok vyprojektování: 2013 – 2016

 

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.